Sitemap

foto Chinees dorp Bij het maken van onze website hebben wij onze uiterste best gedaan om deze zo overzichtelijk mogelijk te laten zijn. Desalniettemin beseffen wij, dat het niet voor iedereen even makkelijk is om de gewenste informatie op een website te vinden. Daarom geven wij u met deze sitemap een overzicht van alle informatie op onze website.

Informatie over onze dien­sten, te weten restaurant, afhaalrestaurant en catering.

Informatie over ons restau­rant en in­for­matie voor gasten die een voedsel­allergie hebben of een dieet volgen.

Hier ziet u al onze overheerlijke res­tau­rantgerechten op een rijtje.

Informatie over het afhalen van gerechten en informatie voor gasten die een voed­sel­allergie hebben of een dieet volgen.

Hier ziet u al onze prachtige afhaal­ge­rechten op een rijtje.

Informatie over onze specia­lisatie be­tref­fende het ver­zorgen van de catering bij recepties, bruiloften, zaken­lunches en af­scheidsfeesten.

Informatie over onze contact­gegevens: telefoonnummers en e-mailadres.

Informatie over hoe u ons kunt bereiken. Hier kunt u ook een routebeschrijving maken.

Informatie over onze reguliere openings­tijden en onze openingstijden op feest­dagen.

Informatie over de actuele corona­maat­regelen van de Nederlandse regering.

Informatie over hoe wij om­gaan met door u verstrekte persoongegevens etc.

Informatie over onze aan­sprakelijkheid ten aanzien van de informatie op en het gebruik van onze website.

Hier kunt u de menu's van het restaurant en van de afhaalbalie downloaden.