Disclaimer
Het onderstaande is van toepassing op de volledige website van Restaurant Jasmijn. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

U kunt de website bezoeken zonder Restaurant Jasmijn mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij Restaurant Jasmijn informatie van u nodig heeft; bijvoorbeeld in het geval van een reservering.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verstrekt. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

U kunt op ieder moment opdracht geven om uw gegevens uit het klantenbestand te verwijderen.

Middels statistieken is van de website een aantal gegevens zichtbaar, zoals onder meer het aantal bezoekers. Bedoelde gegevens worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Alle informatie op de website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Restaurant Jasmijn spant zich in om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Restaurant Jasmijn aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website.

De informatie en aanbevelingen op de website kan Restaurant Jasmijn zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen. Restaurant Jasmijn spant zich in om de website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Disclaimer Sitemap © Restaurant Jasmijn Zoetermeer