Coronavirus

De corona-aanpak van de Nederlandse regering is erop gericht het virus (COVID-19) maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.

Bij ons staat niet alleen het beschermen van de gezondheid van onze medewerkers centraal, maar ook die van onze gewaardeerde klanten. Een veilige werkomgeving voor onze medewerkers vormt hierbij een essentieel onderdeel.
Om deze reden volgen wij de maatregelen van de Nederlandse regering ten aanzien van het coronavirus nauwgezet op.

Meer informatie over het coronavirus en de maatregelen om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen, vindt u op de websites van de Rijksoverheid en van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).