Copyright

Alle rechten berusten bij Restaurant Jasmijn, tenzij anders vermeld.

Materiaal van derden gebruiken wij uitsluitend met toestemming en onder de voorwaarden van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding.

Bij het ontwerpen van de website hebben wij de template "OnePage - v2.0.0" van BootstrapMade als basis gebruikt.

Op het internet wemelt het van zogenaamde spambots. Dit zijn robots die het internet afstruinen naar e-mailadressen. Die e-mailadressen worden aan diverse bedrijven doorverkocht, die vervolgens ongewenste reclame (spammail) versturen.
Ter voorkoming van spammail hebben wij ons e-mailadres voor dergelijke robots versluierd met de online tool van AddressMunger.

Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal dat wij in onze website gebruiken, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.